algemene verkoopsvoorwaarden

Contactgegevens
Exhibitions International NV/SA
Warotstraat 50
B-3020 HERENT
Ondernemingsnummer/ BTW nummer: BE 0455.300.677

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. 

Exhibitions International heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, maar kan in geen geval de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid garanderen.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
Eventuele links naar andere websites of Pdf files die mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor de bezoeker zijn louter informatief en Exhibitions International NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 
De informatie vermeld op deze site mag in geen geval voor commerciële doeleinden aangewend worden, alleen voor strikt persoonlijk gebruik. De informatie mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk verspreid zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Exhibitions International 


Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief BTW (6% of 21%), verzendingskosten zijn niet inbegrepen.
Informatie en prijzen betreffende nog te verschijnen boeken (op deze website) wordt gegeven ter informatie en onder voorbehoud van wijzigingen.


Bestelling
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en online uw betaling heeft uitgevoerd ontvangt u een e-mail met de details van uw bestelling.
Uw bestelling wordt verstuurd nadat wij uw betaling ontvangen hebben. 

Indien u wenst te betalen per overschrijving kan u ons steeds contacteren: 
orders@exhibitionsinternational.be

Professionele gebruikers die reeds klant zijn kunnen een e-account openen en hun bestellingen invoeren met hun normale condities en betalingstermijnen. De verzendingskosten worden berekend zoals gebruikelijk. Het volstaat ons een eenvoudige mail te sturen met de vraag om een e-account te openen. Gelieve uw vraag te sturen naar  orders@exhibitionsinternational.be

Levering & leveringstermijn 
De goederen worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres. 
Gelieve eventuele specifieke leveringsaanwijzingen te vermelden.
De leveringstermijn varieert naargelang de beschikbaarheid van de bestelde items.

Het verzakingsrecht van de koper
De verkoop geldt in principe als een vaste aankoop zonder recht van retour, tenzij anders overeengekomen. Indien u desalnietemin van de aankoop wenst af te zien dient u zoals wettelijk voorzien uw aanvraag voor terugzending te doen binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Gelieve in dit geval uw aanvraag te sturen naar onze klantendienst (e-mail: orders@exhibitionsinternational.be) en uw colli aan ons adres te retourneren (Exhibitions International, Kol. Begaultlaan 17, B-3012 LEUVEN). De kosten voor het terugsturen van een product zijn ten laste van de koper, tenzij het geleverde product of de geleverde dienst niet overeenstemt met de bestelling en op voorwaarde dat de verpakking intact is.
Bij een geautoriseerde retour zullen wij het betaalde bedrag terugstorten binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugzending of volgens de geldende afspraken.

Indien u een foute levering heeft ontvangen (bvb foute taal, binding, verkeerde titel of een misdruk) vragen wij u om dit aan onze klantendienst te melden (orders@exhibitionsinternational.be). Uiteraard zorgen wij dan voor vervanging.

Klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Vermeldingen
De verkoper is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de website of door fabrikanten opgegeven technische informatieShare
Naam
E-mail

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Toegevoegd aan mijn verlanglijst

De wijziging is bewaard