James Ensor
Kroniek van zijn Leven 1860 - 1949
Mercatorfonds/ Fonds Mercator
ISBN: 9789462302501 (NL/PB)