Thema's > 2018 April - Nieuw binnengekomen
Kijk binnenin

Designing the Future

ISBN: 9789081953511 (HB - NL)

Verschillende globale uitdagingen manifesteren zich vandaag als complexe ruimtelijke vraagstukken. Ontwerp blijkt een krachtig medium om de noodzakelijke veranderingsprocessen te verbeelden, vorm te geven en zo nodig bij te sturen. Dit boek bundelt de inzichten uit de reeks rondetafels en lezingen die de initiatiefnemers van december 2016 tot februari 2017, onder de noemer 'Designing the Future', hebben gewijd aan de thema's mobiliteit, zorg, wonen, de productieve stad, open ruimte, water en het stedelijk metabolisme. Een zeer divers gezelschap van ambtenaren, academici, ontwerpers, bezielers van burgercoöperatieven, projectontwikkelaars, activisten, (sociaal) ondernemers, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, adviseurs, studenten en investeerders, afkomstig uit zowel België als Nederland, ging er in gesprek, op zoek naar een gedeelde agenda om samen vorm te geven aan een betere toekomst. Het boek vormt geen sluitstuk, maar een stapsteen in de ontwikkeling van een alternatieve werkomgeving. De roep naar een andersoortige praktijk, waarbij alle bestaande expertise en ervaring rond 'stad maken' kan worden gebundeld vanuit een gedeelde missie, klinkt immers steeds luider. In die zin sluiten de 'Designing the Future' werksessies en het boek ook aan bij de ambitie van de IABR 2018+2020 THE MISSING LINK , die via langere leer- en ontwikkelingstrajecten, zoals het Delta Atelier , de urgente opgaven van morgen wil aanpakken. Designing the Future is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam.Beschikbare edities:
You may also like :

Share
Naam
E-mail

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Toegevoegd aan mijn verlanglijst

De wijziging is bewaard