Themes > Architecture > Belgian Architects
9789061534037 9789061534037_01 9789061534037_02 9789061534037_03 9789061534037_04 9789061534037_05 9789061534037_06 9789061534037_07 9789061534037_08 9789061534037_09 9789061534037_10 9789061534037_11 9789061534037_12 9789061534037_13 9789061534037_15
Look inside
9789061534037_01

Victor Horta 1861-1947

L'Homme - L'Architecte - L'Art Nouveau

ISBN: 9789061534037 (HB BOX - F)

Victor Horta is een naam die klinkt als een klok. Hij is niet alleen bekend bij kunsthistorici en architecten, maar ook bij het grote publiek al was het maar omdat zijn portret ooit een bankbiljet sierde. De befaamde Belgische architect drukte zijn stempel op de architectuur van de twintigste eeuw. Het huis dat hij in Brussel voor Emile Tassel bouwde, wordt vaak beschouwd als de eerste woning in art nouveau stijl. Hiermee wees hij de weg naar een eigentijdse architectuur die onder meer gekenmerkt werd door een onstuitbare vernieuwingsdrang. In dit rijk geïllustreerde boek schetst Michèle Goslar een uniek beeld van Victor Horta op basis van zijn ontwerpen en van gegevens over zijn privéleven en werpt zo een nieuw licht op het karakter van de architect waarover tot nog toe weinig bekend was. Hoewel dit boek in de eerste plaats een biografie is, komen ook nieuwe bevindingen op kunsthistorisch en architecturaal vlak aan bod. Het leven en het werk van de geniale architect die Victor Horta was, wordt hier op een chronologische manier benaderd. De tekst wordt verrijkt met achthonderd illustraties die de lezer een uitzonderlijk beeld geven van het leven en het werk van de architect. Deze biografie geeft niet alleen voor het eerst een volledig overzicht van de ontwerpen van Horta, ze schetst ook een totaalbeeld van het leven van de architect, dat tot nog toe alleen fragmentarisch bekend was. Dit voegt een reële meerwaarde toe, omdat het meer inzicht verschaft in de totaliteit van het oeuvre.Available editions :
Victor Horta (1861-1947)
Leven - Werk - Art Nouveau
Mercatorfonds
ISBN: 9789061533931 (NL/HB BOX)
You may also like :
Horta
Habitations majeures Bruxelles
Snoeck Publishers (Belgium)
ISBN: 9789461611291 (F/HB)

Share
Name
E-mail

Product has been added to the basket

Added to my wishlist

The changes have been saved