news

Browse our latest catalogue
Browse our latest catalogue
New distributed publishers
Cinq Continents, Ludion, ACC, Hannibal, Gestalten, Carpet Bombing Culture, Verlag Walther Koenig ...  Read more
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
The latest news in your inbox

JAAR > 2021
9788836645862 9788836645862_01 9788836645862_02 9788836645862_03
Look inside
9788836645862_01

Dans les yeux de Van Gogh

L'empreinte des artistes- belges sur Vincent van Gogh

ISBN: 9788836645862 (PB - F)

Dès 1883, Van Gogh mentionne dans sa correspondance son intérêt pour les caricatures de Rops et son journal Uylenspiegel paru entre 1856 et 1863 : « In Belgium at one time, Félicien Rops and Degroux, among others, drew beautiful types in a magazine called Uylenspiegel which I once had and would dearly like to have again, but alas can no longer find. There were things in it, by Degroux especially, that were as beautiful as Israëls». Il évoquera également à son frère les paysages peints par Rops. Durant ses séjours en Belgique entre 1878 et 1885, Van Gogh va donc visiter les musées et les expositions, dressant des comptes rendus épistoliers à son frère. Charles Degroux, Henri De Braekeleer, Henri Leys, Constantin Meunier, Charles Mertens, Joseph Coosemans, autant de peintres qui auront un impact sur son oeil de peintre. Quels artistes belges ont été vus, appréciés ou critiqués par Van Gogh ? Quelle fut la réception critique du travail avant-gardiste de Van Gogh lors de son séjour en Belgique ? Comment fut acceptée sa modernité et fut-elle associée à des artistes belges ? « Dans les yeux de Van Gogh » tentera d'élucider ces questions en regroupant certains artistes mentionnés par Van Gogh. Vanaf 1873 vermeldt Van Gogh het werk van de Belgische kunstenaar en tekent hij een oudere slapende dame "naar Rops". Tien jaar later vermeldt hij zijn interesse voor de karikaturen van Rops en zijn tijdschrift Uylenspiegel (uitgeven tussen 1856 en 1863) in zijn briefwisseling: « In Belgie hebben in der tijd Felicien Rops en de Groux onder anderen mooie types geteekend in een blad dat Uilenspiegel heette en dat ik in der tijd gehad heb en ontzettend graag terug zou hebben doch helaas niet meer vinden kan. Van de Groux vooral waren er dingen in zoo mooi als Israels». Hij heeft het met zijn broer ook over de landschappen die Rops schilderde. Tijdens zijn verblijf in België tussen 1878 en 1885 bezoekt Van Gogh verschillende musea en tentoonstellingen, waarover hij schrijft naar zijn broer Théo. Charles Degroux, Henri De Braekeleer, Henri Leys, Constantin Meunier, Charles Mertens, Joseph Coosemans en nog andere kunstenaars hebben een impact op zijn werk als schilder. Hij wordt tijdens zijn verblijf in België omringd door kunstenaars uit de avant-garde groep les XX tot een groot schandaal losbarst: Henry de Groux verzet zich tegen de iconografie van Van Gogh, in die mate zelfs dat de Groux uit de groep gesloten wordt. Anna Boch daarentegen heeft veel interesse voor het werk van de kunstenaar en koopt een schilderij, het enige dat tijdens zijn leven verkocht wordt. Welke Belgische kunstenaars werden door Van Gogh bekeken, beoordeeld en op prijs gesteld? Wat waren de kritieken op het avant-gardistische werk van Van Gogh tijdens zijn verblijf in België? Hoe werd zijn moderniteit aanvaard en verbonden met werken van Belgische kunstenaars? De tentoonstelling « Dans les yeux de Van Gogh » tracht hierop een antwoord te geven door werken van bepaalde kunstenaars die Van Gogh vermeldde te tonen.Available editions :
You may also like :

Share
Name
E-mail

Product has been added to the basket

Added to my wishlist

The changes have been saved